REFLEX Model Flight Simulator

REFLEX Model Flight Simulator 5.05

An interactive simulator of controlling aircraft
Người dùng đánh giá
3.5  (15 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.05.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
simWerk
Select the model of the aircraft you wish to fly and experience the authentic process of controlling it in the air. The simulation supports the stereoscopic view of the generated environments via 3D glasses enabling the assessment of depth and distance.
REFLEX Model Flight Simulator cung cấp một tinh vi stereoscopic 3D chế độ. Khi đã được kích hoạt và quan sát thông qua thích hợp 3D kính, sceneries và cô người mẫu đó có thể được nhận thức thật spatial sâu. Cái trực giác mạnh mẽ cảm quan về khoảng cách tới mặt đất, để trở ngại và khác người mẫu yêu cầu đáng kể thêm giá trị mới.
Làm spatial sâu perceptible trên màn hình máy tính, hai loại khác nhau của 3D kính đã biết, cụ thể là một mặt những NVIDIA® GeForce 3D Vision cửa sổ kính và mặt khác đỏ/đổi anaglyph kính. Tốt nhất 3D ta ấn tượng là có thể có được với NVIDIA® GeForce 3D Vision cửa sổ kính; tuy nhiên, cái đó cần một đặc biệt 120Hz 3D hiển thị và là một NVIDIA® tương thích đồ họa thẻ. Trong tương phản, những nhiều hơn giá cả phải chăng đỏ/đổi anaglyphs có thể utilized trong conjunction với bất cứ máy tính cá nhân thiết bị mà vẫn có thể cung cấp một ấn tượng 3D ứng, cho dù của nhẹ nhàng thay đổi màu nhận thức.
Thông tin được cập nhật vào: